தெளிவு 232

தெளிவு 232

ஆடையில் அழுக்கு எவ்வளவோ அதிகமோ
அந்த அளவுக்கு அதிகமாக சோப் வேண்டும்
அழுக்கு களைய
சோப் எவ்வளவு அதிகமோ
அந்த அளவுக்கு தண்ணி வேண்டும்
சோப்பை நீக்க

அதே போல்
இலக்கு எவ்வளவு உயரமோ
அந்த அளவுக்கு உழைப்பு அர்ப்பணிப்பு வேண்டும்

ரெண்டும் ஒத்துப்போனால் தான்
முடிவுகள் சாதகமானதாக இருக்கும்
இலையெனில் விபரீதமாக முடியும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s