இயற்கை ரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – 72

இயற்கை ரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – 72

இயற்கை ரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – மதுரை பொற்றாமரைக்குளம்

அகத்தில் ஆன்மா – ஆன்ம ஜோதி ஆனது தங்க மலர் போன்று நீரால் சூழப்பட்டு உள்ளது நம் சிரசில்

இதைத்தான் புறத்திலே ஆன்மா இருக்கும் மதுரை ஆகிய துவாதசாந்தப்பெருவெளியில் – ஒரு குளத்தில் பொன் தாமரை வைத்து காட்டி இருக்கிறார்கள் நம் அறிவில் சிறந்த முன்னோர்

புறம் யாவும் அகவெளிப்பாடுகள் தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s