குறளும் திருவாசகமும்

குறளும் திருவாசகமும்

குறள்
” தன்னைக் காக்க எனில்
சினம் காக்க எங்கிறது ”

வாசகமோ
” தன்னைப் பார்க்க எனில்
கண்ணைக் காக்க எங்கிறது ”

ரெண்டையும் சன்மார்க்கம் ஒதுக்கிவிட்டது
நல்ல உயர்ந்த மக்கள் – சன்மார்க்கத்தார் –
நகைச்சுவை வேடிக்கை தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s