திருமூலர் – திருமந்திரம்

திருமூலர் – திருமந்திரம் ் வண்ணான் ஒலிக்கும் சதுரப் பலகை மேல் கண்ணாறுமோழை படாமற்கரை கட்டி விண்ணாற்றைத் தேக்கி குளத்தை நிரப்பிட்டு அண்ணாந்து பார்க்க அழக் கற்றவாறே பொருள் : சதுரப் பலகை = பிரணவப் பலகை – சுழுமுனை உச்சியில் எல்லா ஒளிகளையும் – நவரத்ன ஒளிகளையும் கண்ணால் பார்த்து ஒன்றாக்கி அந்த குளத்தை நிரப்பினால் – மும்மலம் எரிந்து தீர்ந்து ஆன்மா பிரகாசிக்கும் என்றவாறு இந்த மந்திரம் ஆன்ம தரிசனத்துக்கு வழி கூறுகிறது வெங்கடேஷ்

வாழ்வின் நிதர்சனம்

வாழ்வின் நிதர்சனம் சவால் விடும் நேரங்களில் உறங்கிக்கொண்டிருக்கும் சிங்கத்தை தட்டி எழுப்புகிறார் இரவில் உறங்கிக்கொண்டிருக்கும் மிருகத்தைத் தட்டி எழுப்புகிறார் ஆனால் எப்பொழுதும் விழிக்கத் தயாராய் இருக்கும் ஆன்மாவை தட்டி எழுப்ப யாரும் தயாரிலை யார்க்கும் விருப்பமிலை வழியும் தெரியவிலை வெங்கடேஷ்

ஞானிகள் உலகமயம் 11

ஞானிகள் உலகமயம் 11 ஜக்கி : ” வெற்றாக போகவும் ஒன்றுமிலாதவராக போகவும் ” வள்ளல் பெருமானும் : இந்த கருத்தை வலியுறுத்தி ” ஒரு நீல நிற வெற்றுப் புத்தகத்தை எழுதா மறை என பெயரிட்டு சத்ய ஞான சபையில் வைத்தார் ” ஞானிகள் உலகமயம் – வேறுபாடு ் இலை – இருக்காது வெங்கடேஷ்

”  நினைப்பும் நேரமும் “

நினைப்பும் நேரமும் ” சாதனத்தில் மேலேற மேலேற நாம் உணர்வது ” சிலதை நினைப்பதுக்கு கூட அது தகுதி பெற்றிருக்க  வேணும் ” நம் பொக்கிஷம் நேரம் இதை தகுதியில்லார்க்கு கொடுத்து விடக்கூடாது இதை அளந்து கொடுப்போம் நல்ல நிலைக்கு வந்துவிட்டால் ரெண்டிலும் கவனம் வந்துவிடும் எல்லாம் தகுதியில் உளது வெங்கடேஷ்

” கண்மணி பெருமை”

” கண்மணி பெருமை” 1 நெற்றிக்கண் திறக்க வைக்கும் – அது குரு மணி ஆகையால் 2 மனம் உடல் அசைவை ஒழிக்கும் 3 மனதை மட்டுமல்ல சுத்தம் செய்வது 4 உடலையும் சேர்த்து சுத்தம் செயும் இதன் பெருமை அளப்பரியது எல்லாம் சாத்தியமே வெங்கடேஷ்