ஞானியும் சாமானியனும்

ஞானியும் சாமானியனும் சாமானியர் மிக எளிதான காரியத்தையும் இடியாப்பச்சிக்கல் ஆக்கிவிடுவர் மிக கஷ்டப்பட்டு முடிப்பர் அதே ஞானியோ மிக கடினமான காரியத்தையும் மிக சுலபமாக முடிக்கும் வல்லமை பெற்றிருப்பர் இருவரும் எதிர் எதிர் துருவம் தானே ?? எப்போதும் வெங்கடேஷ்

யூகம்

யூகம் உலகில் மக்கள் ” போய் வருகிறேன் – போய் வருகிறேன் ” எனக்கூறியபடியே இருப்பதால் இது உலகத்துக்கும் பொருந்தி இன்னமும் ” போக்கும் வரத்தும் உடை ஜீவர்களாகவே விளங்கி ” சாகாக்கல்வி தெரிந்து கொள்ளாமல் மரணமிலாப்பெருவாழ்வு அடையவிலையோ ?? வெங்கடேஷ்

வாழ்வின் நிதர்சனம்

வாழ்வின் நிதர்சனம் உலக வாழ்வில் சம்பளம் வருமானம் உயர உயர அந்தஸ்து வாங்கும் சக்தி உயர்வது போல் சாதனத்திலும் தரம் – அனுபவம் கூட கூட ஏற ஏற அதனுடன் ஒன்ற ஒன்ற அதன் நேரம் தானாகவே கூடும் மு்யற்சியில்லாமலே இது நிதர்சனம் ஆம் வெங்கடேஷ்

தெளிவு 371 

தெளிவு 371 உண்மை – அமைதி – மௌனம் எப்பவும் ஒன்று தான் பிரிபடாதது பிளவிலாதது ” Truth is always ONE ” Hence is in ” ONENESS not in Dualities ” பாருங்கள் நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் வீடு – ஊர் ரெண்டாப்போச்சு என்பர் அப்படியெனில் ?? அங்கு அமைதி இல்லாமல் போய் கலவரம் – போர்க்களம் நிலை இது தான் மனதின் உண்மை நிலை ஏனெனில் மனம் இருமையில் இருக்கு கண்…

” இவர்கள் இப்படித்தான் “

” இவர்கள் இப்படித்தான் ” சொன்ன நேரத்துக்கு ” டாண் ” நு வந்து நிக்கறவன் ” கடிகாரத்துக்கு பொறந்தவன் ” சிக்னலிலும் வண்டியை முறுக்கிறவன் ” அவசரத்துக்கு பொறந்தவன் ” உண்டியல் குலுக்குபவர்கள் போலிட்பூரோவுக்கு பொறந்தவர்கள் வெங்கடேஷ்

சிரிப்பு 273 

சிரிப்பு 273 க மணி : உன் செல் நம்பர் என்னடா ?? செந்தில் : புழல் – வேலூர் – திகார் – இதுல எது கேட்கிறீங்க – விவரமா கேளுங்கண்ணே வெங்கடேஷ்

தெளிவு 370

தெளிவு 370 உபதேசம் என யாதெனில்? நம் பிரதான தேசமாம் சிற்றம்பலத்துக்கு சேர வழி – பயிற்சி – துறை காட்டும் ரெண்டாம் இடம்  அருகிருக்கும் இடம் தான் உப தேசம் அது கண்ணில் செயப்படுவது ஆம் வெங்கடேஷ்