நம் பிள்ளைகளின் வாழ்வில் விளையாடக்கூடாது

நம் பிள்ளைகளின் வாழ்வில் விளையாடக்கூடாது உண்மைச்சம்பவம் – இவர் என் உறவுக்காரர் – பொற்கொல்லர் ஆனால் இந்தத்தொழிலை தன் மகனுக்கு சொல்லித்தரவிலை அவனை வெறும் எடுபிடி வேலைக்கு பயன்படுத்திகொண்டார் காபி டீ – சிற்றுண்டி சாப்பாடு வாங்கி வரவும் – செய்த நகைகளை கொடுத்து வரும் டெலிவரி பாய் ஆக மட்டும் இருந்தான் என் தந்தை எவ்ளோ சொல்லிப்பார்த்தார் அவர் கேட்கவிலை அவனுக்கு திருமணமும் ஆனது – குழந்தையும் பிறந்தது இப்படியே இருந்தால் உருப்பட மாட்டான் என்று…

” வாழ்வின் நிதர்சனம் “

” வாழ்வின் நிதர்சனம் ” எப்படி ஒரு புயல் நம் வாழ்வை நிலை குலைய வைக்கிறதோ ?? வாழ்வாதாரத்தை இழக்கச்செய்கிறதோ ?? அதே போல் தான் மனமும் அது ஆயிரம் யானை பலம் உடைத்து அது எப்படி எங்கே நம் சாதன நிலையில் இருந்து கவிழ்க்கும் – தெரியாது ?? அதனுடன் அதி கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் நம் கூட வே இருந்து நமக்கு குழி பறித்து விடும் நம் சாதனத்தை திசை திருப்பி விடும் கவனம்…

” மூல பந்தனம் ” – சன்மார்க்க விளக்கம்

” மூல பந்தனம் ” – சன்மார்க்க விளக்கம் இதை சொன்னாலே போதும் உடன் ஆசன பயிற்சி குறிப்பிடுகின்றார் நம் மக்கள் சுருக்குதல் விரித்தல் என்கிறார் இது அல்ல அது முகத்தில் சிரசில் இருக்கும் மூலத்தில் ” கேவலமாக சுவாசம் கும்பித்தல் தான் மூல பந்தனம் ” நம் முயற்சியின்றியே நடத்தல் ஆம் கண் தவத்தால் சதா சுவாசம் கும்பித்தே நிற்கும் கண் கொண்டு தலையில் மூலத்தில் சுவாசத்தை கட்டுதல் ்மூல பந்தனம் எப்போதும் உண்மைக்கும் நம்…