” வள்ளல் உரை நடை – பேருபதேசம் – விளக்கம் “

” வள்ளல் உரை நடை – பேருபதேசம் – விளக்கம் ” ” சுத்த உஷ்ணம் ” ஆன்மாவை மறைத்திருக்கிற திரைகளை இதனால் தான் நீக்கிக்கொள்ள முடியும் இது யோகியின் அனுபவத்தில் தெரியும் மனுஷ்ய தரத்தில் உண்டாக்கத் தெரியாது யோகிகள் மலை வனம் சென்று 100 / 1000 வருஷம் தவம் செய்து இதை உண்டு பண்ணுகிறார்கள் இதைக்காட்டிலும் – தெய்வத்தை ஸ்தோத்ரம் – செய்வதிலும் நினைப்பதிலும் இதை விட கோடி மடங்கு – 10 கோடி…

” சரயூ நதி – சன்மார்க்க விளக்கம் “

” சரயூ நதி – சன்மார்க்க விளக்கம் ” இந்த நதி ஸ்ரீ ராமருடன் தொடர்புடையது இதிகாச தொடர்புடையது சரயூ – சரம் + யூ சரம் = சுவாசம் யூ – ” ய “கரம் அதாவது உள் சுவாசம் – வாசி யகாரத்தில் – சுழுமுனை உச்சியில் – 10 ஆம் வாசலில் சேர்வதை தான் சரயூ நதியாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது சரயூ நதி = சுழுமுனை நாடி – இது உச்சிக்கு சென்று சேர்வதால்…

” Chain reaction – தொடர் விளைவு “

” Chain reaction – தொடர் விளைவு ” எப்படி நூறு சீட்டுகள் அடுக்கில் ஒன்றை தட்டிவிட்டால் அது மற்ற எல்லாத்தையும் கவிழ்க்குமோ ?? அப்டித்தான் சர்க்கரை நோயும் அது ஒன்று வந்துவிட்டால் போதும் அது மற்றெலாம் கூட்டி வந்துவிடும் சிறு நீரகம் – கண் பாதிப்பு மாரடைப்பு எல்லாம் கூட்டி வந்துவிடும் வெங்கடேஷ்

வாழ்வின் நிதர்சனம்

வாழ்வின் நிதர்சனம் அண்ணாமலை முழுதும் சிவம் போல் விஞ்ஞானிகள் உடல் முழுதும் மூளை ஞானிகள் உடல் முழுதும் அன்பு அமுதம் அருள்  சிலர் உடலோ – மனமோ முழுதும் விஷம் ஆசை பேராசை வெங்கடேஷ்