சிரிப்பு 276 

சிரிப்பு 276

க மணி :

பாத்தியாடா புருஷன் செத்துக்கிடக்கான் சொட்டுக்கண்ணீர் வரல ??

செந்தில் :

ஒண்ணுமில்ல அண்ணே – டிவி சீரியல் பாத்து பாத்து – அழுது அழுது – கண்ணு வத்திப்போச்சண்ணே
அதான்

வெங்கடேஷ்

2 thoughts on “சிரிப்பு 276 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s