வாழ்வின் நிதர்சனம்

வாழ்வின் நிதர்சனம் அண்ணாமலை முழுதும் சிவம் போல் விஞ்ஞானிகள் உடல் முழுதும் மூளை ஞானிகள் உடல் முழுதும் அன்பு அமுதம் அருள்  சிலர் உடலோ – மனமோ முழுதும் விஷம் ஆசை பேராசை வெங்கடேஷ்

மன அழுத்தம் தீர வழி

மன அழுத்தம் தீர வழி உண்மைச்சம்பவம் – கோவை அப்போது நான் பிரிக்காலில் பணி செய்து கொண்டிருந்தேன் நாங்கள் மதிய இடைவேளையில் ரிசப்ஷனில் தமிழ் நாளிதழ் படிப்போம் என்னுடன் பணி புரியும் ஒருவன் மட்டும் வித்யாசமாக பேப்பர் படிப்பான் அவன் எப்படி படிப்பான் என்றால் ?? முதல் வரி இடதிலிருந்து வலது வரை படித்துக்கொண்டே போவான் – மூன்று வெவ்வேறு செய்திகள் இருக்கும் – ஆனால் இதை எல்லாம் பார்க்காமல் படித்துக்கொண்டே போவான் அது சம்பந்தா சம்பந்தமில்லாமல்…

அருட்பா – 6 ம் திருமுறை – அருள் விளக்க மாலை – 54

அருட்பா – 6 ம் திருமுறை – அருள் விளக்க மாலை – 54 உயிர்க்கொலையும் புலைப்பொசிப்பும் உடையவர்கள் எல்லாம் உறவினத்தார் அல்லர்அவர் புறஇனத்தார் அவர்க்குப் பயிர்ப்புறும்ஓர் பசிதவிர்த்தல் மாத்திரமே புரிக  பரிந்துமற்றைப் பண்புரையேல் நண்புதவேல் இங்கே நயப்புறுசன் மார்க்கம்அவர் அடையளவும் இதுதான் நம்ஆணை என்றெனக்கு நவின்றஅருள் இறையே மயர்ப்பறுமெய்த் தவர்போற்றப் பொதுவில்நடம் புரியும் மாநடத்தென் அரசேஎன் மாலைஅணிந் தருளே பொருள் : உயிரைக்கொலை செய்பவரும் – மாமிசம் உண்பவரும் – நம் சன்மார்க்கத்தவர் அல்லர் –…

அருட்பா – 6 ம் திருமுறை – அருள் விளக்க மாலை – 53

அருட்பா – 6 ம் திருமுறை – அருள் விளக்க மாலை – 53 கொலைபுரிவார் தவிரமற்றை எல்லாரும் நினது குலத்தாரே நீஎனது குலத்துமுதல் மகனே மலைவறவே சுத்தசிவ சமரசசன் மார்க்கம்  வளரவளர்ந் திருக்கஎன வாழ்த்தியஎன் குருவே நிலைவிழைவார் தமைக்காக்கும் நித்தியனே எல்லா நிலையும்விளங் குறஅருளில் நிறுத்தியசிற் குணனே புலையறியாப் பெருந்தவர்கள் போற்றமணிப் பொதுவில் புனிதநடத் தரசேஎன் புகலும்அணிந் தருளே. பொருள் : புலால் உண்பவர் தவிர மற்றெலாம் சன்மார்க்க குலம் சார்ந்தாரே ” நீ என்…

தெளிவு 382

தெளிவு 382 எப்படி கதாநாயகன் தன் மனைவி / காதலி உயிரைக்காப்பாத்த முயற்சிக்கும் போது  வில்லன் அதை தடுக்கின்றானோ ?? எவ்ளோ சிரமம் தொல்லை கொடுக்கிறானே ?? எவ்ளோ தடை தாமதம் தடங்கள் செய்கிறானோ ?? அப்டித்தான் சாதகனுக்கும் அனேக தொல்லைகள் வரும் ஆன்மாவுடன் தொடர்பு ஏற்படாதவாறு பார்த்துக்கொள்ள மனம் ஆயிரம் தடை செய்யும் ஆசை பாசம் காட்டும் நம் பலவீனம் பயன்படுத்தும் இதை எல்லாம் தாண்டித்தான் நாம் நம் இலக்கை அடையணும் இது வாழ்வின் நிதர்சனம்…

சிரிப்பு 274

சிரிப்பு 274 க மணி : என்னடா – பரதேசி வேஷம் போட்டுட்டே ?? என்னாச்சி ?? செந்தில் : ஒண்ணுமில்லண்ணே – தவம் செஞ்சா ரம்பா ஊர்வசி மேனகா எல்லாம் வருவாங்களாமே தவத்தைக் கலைக்க – அதான் தவம் செய்யலாம்னு க மணி : இவரு பெரிய விஸ்வாமித்ரரு – தவத்தை தேவலோக அப்சரஸ்கள் வருவதுக்கு செந்தில் : அப்டியில்லை அண்ணே அவங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்டு உண்டு அண்ணே அதாவது என் தவத்தை கலைக்க வந்து…