தெளிவு 411

தெளிவு 411

எப்படி
மொபைிலில் airplane mode ON செய்தால்
எல்லா செயலியும் செயலிழந்து OFF விடுதோ ??

அவ்வாறே தான்
ஆன்மா விழித்தடைந்துவிட்டால்
எல்லா தத்துவமும் செயலிழந்து விடும்
OFF ஆகிவிடும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s