” அழுதால் உனைப்பெறலாமே “

அழுதால் உனைப்பெறலாமே “

இவர்கள் அகராதியில் இப்படித்தான்

பெண்கள் : நகை புடவை வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள்

சிறு பிள்ளைகள் : உணவு தின்பண்டம் – உடை – வீடியோ விளையாட்டு – பொம்மை

ஆன்ம யோக சாதகன் : ஆன்மா – சுத்த சிவம் – இது வெறும் கண்ணீர் அல்ல – சாதனம் வெளிப்படுத்தும் ஆன்ம நெகிழ்ச்சி அது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s