சிரிப்பு 391

சிரிப்பு 391   செந்தில் : என்ன அண்ணே – பையன ஜிம்ல சேர்த்திருக்கீங்க போல??   க மணி : ஆமாண்டா சீக்கிரமா கல்யாணம்  பண்ணப்போறேன் – அப்புறம்   1  பொண்டாட்டி கையால் அடி  வாங்கினா அதைத் தாங்கிக்க 2 அவளைத்தூக்க 3 பின்னர் கிரண்டர் கல் தூக்க 4 சிலிண்டர் தூக்க 5 தண்ணீர் கேன் தூக்க எல்லாத்துக்கும் பலம் வேணுமில்ல அதான் சேர்த்துவிட்டேன்   செந்தில் : அண்ணே உங்கள்து கூட…

” நெற்றிக்கண் – பெருமை வல்லபம்”

” நெற்றிக்கண் – பெருமை வல்லபம்” இந்த காலத்தில் எப்படி ஒரு பெண் தானே தன் பிரசவத்தையே பார்க்கமுடியுதோ ?? : அப்படியே தான் சாதகனுக்குத் தனக்குள் நடக்கும் அனுபவ விவரத்தை நெற்றிக்கண் விஷனாக காட்டும் அவன் தெளிவு அடையலாம் எந்த நிலையில் உள்ளோம் என அறிந்துகொள்ளலாம் வெங்கடேஷ்