பகுத்தறிவு என்றால் என்ன ??

பகுத்தறிவு என்றால் என்ன ??

 

5/10 ஆண்டுக்கு ஒரு தடவை

தன் வீட்டுக்கு வெள்ளை அடித்தால்

மகிழ்ச்சியுடன் சந்தோஷம்  காட்டும் இவர்

 

நம்  கோவிலுக்கு

10 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை

கும்பாபிஷேகம் – சம்ப்ரோக்ஷணம் செய்தால்

மட்டும் எள்ளி நகையாடுவது

அதை மூட நம்பிக்கை என்பது

 

 

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s