நிதர்சனம் – இதுவும் அதுவும் ஒன்று

நிதர்சனம்

இதுவும் அதுவும் ஒன்று

 

அரசு ஊழியர்க்கு அளிக்கப்படும்

சலுகைகள்  விடுமுறை பறிக்கப்பட்டால்

அவர் எப்படி கொதித்துப்போவாரோ ?? –

 

அவ்வாறே தான் மனமும்

இத்துணை நாளும் அளித்து

வந்த உணவு –  சுகம்

புலனின்பம் – கரண இன்பம் பறித்தால்

அதுவும் ஒத்துழையாமை இயக்கம் நடத்தும்

படிப்படியாக பறிக்க வேணும்

மெள்ள மெள்ள விஷம் வைக்க வேணும்

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s