பரியங்க யோகம் சில குறிப்புகள்

பரியங்க யோகம் சில குறிப்புகள்   இந்த நிலையினை பெறுவதற்கு முதலில் உடலினை தயார் செய்ய வேண்டும் எப்படி எனில் விந்து விட போகம் முதலில் செய்யும் பொழுது ஒரு மனிதனுக்கு என்னென்ன தொந்தரவுகள் வரும் என்பதை தெரிந்தால் மட்டுமே பயம் அல்லாது சீராக செம்மையாக செய்ய முடியும் இந்த பயிற்சியை செய்யும் போது கை கால் நடுக்கம் இருதயத் துடிப்பு அதிகமாதல் அல்லது குறைதல் போன்ற ஒரு சில விஷயங்கள் நடைபெறும் இதனில் முதன்மையாக ஒரு…

ஜீவகாருண்ணியத்துக்கும் தயவுக்கும் வேறுபாடு

ஜீவகாருண்ணியத்துக்கும் தயவுக்கும் வேறுபாடு   ரொம்ப எளிது   ஜீவகாருண்ணியம்  = SYMPATHY   தயவு = EMPATHY அவ்ளோ தான்   வெங்கடேஷ்  

AWESOME QUOTES FROM QUANTUM WORLD

AWESOME QUOTES FROM QUANTUM WORLD 1 LAUGHTER BRINGS YR ENERGY BACK 2 DON’T GIVE UP ON THE PERSON YOU ARE BECOMING 3 EMPATHS BE LIKE: I JUST WANT TO SAVE HUMANITY WITHOUT INTERACTING SOCIALLY 4 CONTINUE TO SEND POSITIVE VIBES EVEN IF THERES NEGATIVE ENERGY AROUND YOU 5 NEVER FIGHT FOR SPACE IN SOME ONES…

  அருள் எப்படி வேலை செய்யும் ??

அருள் எப்படி வேலை செய்யும் ??   உண்மை சம்பவம் – இந்தியா   அப்துல் கலாமுடன் பணியாற்றிய ஒரு விஞ்ஞானி – அவர்க்கு நிறைய பணிகள் – ஏவுகணை பற்றியது அதில் மூழ்கி இருந்தார் அத்துணையும் கலாம் அவர்கள் தான் கொடுத்தது அவர் திறம்பட செய்து கொண்டிருந்தார் அதனால் வீட்டு வேலைக்கும் சுப நிகழ்ச்சிக்கும் னேரம் ஒதுக்க முடியவில்லை   ஒரு நாள் அவர் பெண் குழந்தைக்கு பிறந்த நாள் – வீட்டுக்கு நேரத்துக்கு செல்ல…