இயற்கை ரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு 92

இயற்கை ரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு 92 நாய் இந்த விலங்கை அனேக வீட்டில் வளர்க்கின்றார் இது விழித்த படி இருந்து நமக்கும் நம் பொருளுக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்கும் நன்றியுள்ளது நாய் = விழிப்புணர்வு இதோடு நாமும் வாழ்ந்தால் நம் உடலுக்கும் உயிர்க்கும் பாதுகாப்பு உண்டு   வெங்கடேஷ்  

சன்மார்க்கத்தில் எப்படிப்பட்ட ஆட்கள் உள்ளனர் ??

சன்மார்க்கத்தில் எப்படிப்பட்ட ஆட்கள் உள்ளனர் ?? உண்மை உதாரணம் ஒரு அன்பர் – குரு சாமி மாதிரி – அவர்க்கு அனேக சீடர்கள் வாய் பேசா மௌன சாமி வைத்தியம் தான் தொழில் – அதனால் ஞானமும் பேசுவது அவரது வாடிக்கை அவர் விளக்கம் : சிவகாமி = சிவத்தை காமிப்பவள் – அதாவது காட்டுபவள் எப்படி ?? சூப்பர் விளக்கம் இல்ல ?? இந்த மாதிரி விளக்கம் கொடுப்பவர்க்கு உலகமெங்கும் சன்மார்க்கம் சார்ந்த அன்பர்கள் அபெஜோதி…

பத்திரகிரியார் பாடல் – எக்காலக்கண்ணி

பத்திரகிரியார் பாடல் – எக்காலக்கண்ணி   வெட்டவெளி தன்னில்விளைந்த வெறும் பாழ் திட்டமுடன் கண்டு தெளிவது இனி எக்காலம்?   பொருள் : ஒன்றுமிலாத பாழ் சூன்யம் ஆகிய வெட்ட வெளி தனைக்கண்டு அறிவு மயக்கம் அறுப்பது எப்போது ?/ இந்த வெட்டவெளி அடைவதும் கண்ணால் காண்பது  ஒரு சாதகனின் கடமையும் தர்மமும் ஆகும் இந்த வெளியில் தான் “ எல்லாம் “ இருக்கு அடங்கியும்  இருக்கு என்பது உண்மை   வெங்கடேஷ்