விக்ரமும் வேதாளமும்

விக்ரமும் வேதாளமும்

வேதாளம் : அஷ்டமா சித்தி பெற்ற நடிகை யார் ?? பதில் சரியா இல்லை எனில் உன் மண்டை அதோகதி தான்

 

விக்ரம் : மஹிமா நம்பியார்

 

வேதாளம் : உன் மண்டை தப்பித்தது

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s