காயகல்பமும் பரியங்க யோகமும்

காயகல்பமும் பரியங்க யோகமும்

காயகல்பம் எப்படி

உடலுக்கு நீண்ட ஆயுள் கொடுக்குதோ ??

அதே மாதிரி தான்

துஞ்சாத போகமும் நல்கும் என்பதுவும்

நீண்ட பெண் போகம் தரும் என்பதும் உறுதி

 

வெங்கடேஷ்

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s