தெளிவு 572

தெளிவு 572

இட்லி தோசைக்கு செய்த சாம்பார் சட்னி
சாப்பாட்டுக்கு ஒத்து வராது போலும்

ஞானிகள் பாடலுக்கும் படைப்புக்கும்
திருக்குறள் – திருவாசகம் மாதிரி நூல்களுக்கு
கல்வி ஞானியர் தம் விளக்கம் ஒத்து வராது

அனுபவத்தில் திளைத்த மெய்ஞ்ஞானியர் உரையே சிறந்தது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s