ஆனந்த தாண்டவமும் ருத்ர தாண்டவமும்

ஆனந்த தாண்டவமும் ருத்ர தாண்டவமும்   சாமானியர் தம் ஐம்புலன் அடக்காததால் அவர் தம் உடலில் மகாதேவர் ருத்ரர் தாண்டவம் ஆடிவிடுகிறார் அதன் பயனாக மரணம் சம்பவிக்குது   ஆனால் ஆன்ம சாதகன் தன் தேகத்தில் சிவ நடம் எனும் ஆனந்த தாண்டவம் கண்டுவிடுவதால் காலத்தை தாண்டி சென்றுவிடுகிறான் மரணத்தை வென்று விடுகிறான்   வெங்கடேஷ்

  திருவடி தவம் –  கண்மணி தவத்தின் பெருமை

திருவடி தவம் –  கண்மணி தவத்தின் பெருமை   காவல் துறை – IAS IPS  அரசு  அதிகாரிகள் விசாரணைக் கமிஷன் பதவிக்காலம் நீட்டிப்பை அரசு அளிக்குதோ ?? அவ்வாறே தான் அருளும் திருவடியும் சாதகனுக்கு குடும்ப சூழ்னிலை கருதி ஆயுள் நீட்டிப்பு அளிக்குது அதுக்கு தகுதி இருப்பின்   தவம் தான் அடிப்படை   வெங்கடேஷ்  

 “ இந்திய ஞானிகளும் மேலை ஞானிகளும் ”

“ இந்திய ஞானிகளும் மேலை ஞானிகளும் ”   மேலை ஞானிகள் : World is accustomed to : Work – Eat – Sleep – Entertainment Cycle and does not know how to come out of this Web   இதை நம் பட்டினத்தார் : முப்போதும் அன்னம் புசிக்கவும் தூங்கவும் செப்போதும் இளமுலையாருடன் சேரவும் அப்போதும் கண்கலக்கப்பட  வைத்தாய் ஐயனே எப்போது காண வல்லேன்  காளத்தீச்சுரனே  …

 இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்

இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்   ஊனினை ஒளியுற நோக்கும் ஒருவர்க்கு வானகம் ஏற வழி எளிதாமே இது முது மொழி   கண்ணையும்  மனதையும் மேலே அசையாமல் நிலை நிறுத்தும் ஒருவர்க்கு சாதனத்தில் மேலேற வழி அதுவாமே அது தான் சாதனமாமே இது புது மொழி   முன்னது மூலன் உரை செய்த மொழி பின்னது என் அனுபவமாம்   வெங்கடேஷ்    

திருவடி தவம் –  கண்மணி தவத்தின் பெருமை

திருவடி தவம் –  கண்மணி தவத்தின் பெருமை   நான் இதை பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து பயின்று வருகிறேன் இதன் அனுபவம் பலன்  பற்றியது தான் இந்த பதிவு எனக்கு கீழ் பச்சைத்திரை மெல்ல மெல்ல விலகி வருது எப்படி என கேட்டால்??   அருட்பா – உரை  நடையில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல் : கீழ் பச்சைத்திரை விலகினால் குணங்களில் மாற்றம் தெரிந்து அவர் புருஷோத்தமன் ஆவர் என கூறியிருப்பது போல் – என் குணத்திலும்  நல்ல…