திருவடி தவம் –  கண்மணி தவத்தின் பெருமை

திருவடி தவம் –  கண்மணி தவத்தின் பெருமை

 

காவல் துறை – IAS IPS  அரசு  அதிகாரிகள்

விசாரணைக் கமிஷன் பதவிக்காலம் நீட்டிப்பை

அரசு அளிக்குதோ ??

அவ்வாறே தான்

அருளும் திருவடியும் சாதகனுக்கு

குடும்ப சூழ்னிலை கருதி

ஆயுள் நீட்டிப்பு அளிக்குது

அதுக்கு தகுதி இருப்பின்

 

தவம் தான் அடிப்படை

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s