சிரிப்பு

சிரிப்பு

க மணி : என்னடா உன் வண்டி Suzuki Access 125 – வீட்டில் எங்கு பாத்தாலும் அந்த வண்டி பேர் படம் மாட்டி வச்சி இருக்கு

செந்தில் : ஆமாண்ணே – என் பையன் வேலை இது

நான் மொடாக்குடியனாக இருக்கேனாம் – அதான் கொஞ்சமாக குடிக்க ஒரு வழியாகத்தான் இந்த வண்டி – படம் எல்லாம் மாட்டி வச்சிருக்கான் என் பையன்

இதப்பாத்தாவது நான் திருந்துவேன் நு என் பையன் நம்புறான்

க மணி : அவன் நம்பிக்கைய கெடுத்துறாதடா

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s