மனம் எத்தகையது ??

மனம் எத்தகையது ??

 

எனில் ??

 

உதாரணம் : ஒரு அவசரச்செலவு –  மகன் படிப்பு சம்பந்தமாக

 

ஒரு கல்வி நிறுவனம் அந்த குறுகிய கால படிப்புக்கு ரூ 25000 /= என்கிறது

 

வேறு இடம் விசாரித்ததில் – அதுக்கு ரூ 18000 /= என்கிறது

மனம் அப்பாடா 7000/= ரூபாய் மிச்சம் என தான் நினைக்குமே அல்லாது அந்த மொத்த செலவை பத்தி எண்ணாது

 

இது தான் மனம்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s