தெளிவு 647

தெளிவு 647

 

எப்படி

எல்லா நதிகளும் கடலில் சங்கமிக்குமோ ??

அவ்வாறே தான்

எல்லா பொறுக்கிகள் – சமூக விரோத சக்திகள்

தேசத் துரோகிகள் – கொள்ளைக்காரர்கள் எல்லாம்

திராவிட கட்சியில் சங்கமம்

 

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s