இதுவும் அதுவும் ஒன்று

இதுவும் அதுவும் ஒன்று எப்படி காயகல்பம் என்பது எல்லா நோய்க்கும் ஒரு மருந்தோ ?? அவ்வாறே தான் நம் உடலின் எல்லா பாகத்துக்கும் உறுப்புக்கும் ஒரே ஒரு உடற்பயிற்சியும் உண்டு அதான் சூரிய நமஸ்காரம் வெங்கடேஷ்