இயற்கை  ரகசியம்

இயற்கை  ரகசியம்

 

வாழும் போதே வாழத்தெரியாதவர்க்கு

வாழும் போதே செத்தாரைப்போல திரியத்தெரியாது

 

வெங்கடேஷ்

 

4 thoughts on “இயற்கை  ரகசியம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s