நெற்றிக்கண்

நெற்றிக்கண்

 

பீனியல் சுரப்பி : நான் அவனில்லை – நான் அவனில்லை

 

உலகம் – இல்லை நீ அவனே தான் – அவனே தான்

 

பீனியல் சுரப்பி : இன்னமுமா இந்த உலகம் நம்மை அதுன்னு  நம்பி இருக்கு – ஐயஹோ ??

சிரித்துக்கொள்கிறது

 

இது நிதர்சனம் ஆம்

 

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s