தெளிவு 680

தெளிவு 680

 

சிங்கா : ஒரு ஆன்ம சாதகன் நெற்றிக்கண் திறந்து ஆன்ம தரிசனம் செய்ய எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகும்

 

சிங்கி : சுமார் 40 ஆண்டுகள் ஆகலாம்

 

சிங்கா : அதன் அடிப்படை ??

 

சிங்கி : இதன் அடிப்படையில் தான் அத்திவரதர் 40 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை குளம் விட்டேகி அருள் பாலிக்கிறார்

ஒரு சாதகன் இவ்வளவு காலம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதை விளக்க வந்தது தான் இந்த சடங்கு

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s