என் பதிவுகள் பத்தி 4

என் பதிவுகள் பத்தி 4

 

ஒருவர் மிக சுருக்கமாக தொலைபேசியில் :

 

“ எல்லாமே இருக்கு “   ( ஆன்மீகம் –  ஆங்கிலம் – பொது அறிவு – உடல் நலம் ஆரோக்கியம் )

“ அதுவும்  நல்லாவே இருக்கு “

“ எல்லாமே  நல்லாவே இருக்கு “ அதான் அழகு – தனித்துவம் என்றார்

 

நான் : இதென்ன சரவணா ஸ்டோர்சா ?? இல்லை ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்சா ??

 

அவர் : சிரித்து வைத்துவிட்டார்

 

வெங்கடேஷ்

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s