காலம் மாறிப்போச்சி

காலம் மாறிப்போச்சி   நாம் அப்போதைய  ஸ்டூடியோவெனில்  புகைப்படம் எடுப்பது மாறி   இப்போது அது உடல் பயிற்சி செயும் இடமாகவும் Fitness Studio பல் சிகிச்சை மையமாகவும் மாறிப்போச்சி  – Dental Studio சிகை அலங்காரம் – திருத்த  நிலையமாகவும் ஆயிடுச்சி – Saloon Spa Studio   காலம் மாறிப்போச்சி   வெங்கடேஷ்  

விந்து பெருமை – காயகல்பம்

விந்து பெருமை – காயகல்பம்   கண் வைத்து செயும் சாதனா தந்திரத்தால் விந்து கெட்டியாகி மணி போல் இறுகினால் உடல் காயகல்பம் அடையும்   வெங்கடேஷ்  

 காயகல்ப  முறை – திருமூலர்

காயகல்ப  முறை – திருமூலர் நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தெட்டு மாலாம் வியாதியும் மாத மடிந்திடும் பாலாங் குழந்தையாம் பார் புருவ மையத்தின் மூலா மனத்தை மூட்டு கண் மூக்கிலே பொருள் : மனதை புருவ மையத்தில் கண்ணால்  சலனமில்லாமல் ஸ்தாபித்து  நிற்க வைத்தால் – அதனால் எல்லாம் சமமாகி ,  நாடிகள் – குணங்கள் – சமமாகி உடல் நோயற்ற தன்மை எய்தும் மனித உடலுக்கு வரும் 4448 நோய்களில் இருந்து விடுதலை கிட்டும் உடலும் பாலகன்…

அருட்பா – 6ம் திருமுறை நடராஜபதி மாலை

அருட்பா – 6ம் திருமுறை நடராஜபதி மாலை திருச்சிற்றம்பலம் எண்ணிலா அண்டபகி ரண்டத்தின் முதலிலே இடையிலே கடையிலேமேல் ஏற்றத்தி லேஅவையுள் ஊற்றத்தி லேதிரண் டெய்துவடி வந்தன்னிலே கண்ணுறா அருவிலே உருவிலே குருவிலே கருவிலே தன்மைதனிலே கலையாதி நிலையிலே சத்திசத் தாகிக் கலந்தோங்கு கின்றபொருளே தெண்ணிலாக் காந்தமணி மேடைவாய்க் கோடைவாய்ச் சேர்ந்தனு பவித்தசுகமே சித்தெலாஞ் செயவல்ல தெய்வமே என்மனத் திருமாளி கைத்தீபமே துண்ணுறாச் சாந்தசிவ ஞானிகள் உளத்தே சுதந்தரித் தொளிசெய்ஒளியே சுத்தசிவ சன்மார்க்க நிதியே அருட்பெருஞ் சோதிநட ராஜபதியே.…