விந்து பெருமை – காயகல்பம்

விந்து பெருமை – காயகல்பம்

 

கண் வைத்து செயும் சாதனா தந்திரத்தால்

விந்து கெட்டியாகி

மணி போல் இறுகினால்

உடல் காயகல்பம் அடையும்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s