தெளிவு 689

தெளிவு 689

சன்மார்க்கத்தார் எனை ஏன் வெறுக்கிறார் எனில்??

1  அவர் அதுக்கு தயாரில்லாத ஒன்றை நான் அவர்க்கு கற்றுத்தருகிறேன்

2 அவர் சிறு குழந்தையாக தவழ்கையில் – நான் 100 மீ ஓட்டப்பந்தயத்துக்கு அழைக்கிறேன்

எப்படி  நடக்கும் ?

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s