நகைச்சுவையும் வேடிக்கையும்

நகைச்சுவையும் வேடிக்கையும்

சடங்கில் நின்றபடியே

வெள்ளை ஆடை தலைப்பாகை மட்டும் அணிந்து

சாதனத்தால் அனுபவத்துக்கு வராமல்

ஆனால் கோவிலில்

ஆராதனை அர்ச்சனை அபிஷேகம்

ஈமச்சடங்கு தர்ப்பணம்

எல்லாம் சடங்கு என கூறி புறந்தள்ளுவதும் ஒதுக்குவதும்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s