தெளிவு 695

தெளிவு 695

எப்படி ?

அரசியல் செல்வாக்கு – போலீச் காவல் துறை

அடியாள் பலம் – பணபலம் தாண்டி

நாம் –  பாதிக்கப்பட்டவர் நீதிமன்றத்தில் நீதி நிலை நாட்டுதல் அரிதோ ??

அவ்வாறே தான்

மாயை மலம் தத்துவங்கள் கடந்து

ஆன்ம தரிசனம் – ஆன்ம ஆட்சி நாட்டுவது அரிது அல்ல

அரிதிலும்  அரிது காண்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s