ஆன்மா பெருமை

ஆன்மா பெருமை எப்படி நம் இந்திய அரசு வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய வழி எளிதாக்குதோ ?? வெளி நாட்டினர் தொழில் தொடங்க பல சிக்கல்களை சரி செய்து எளிமையாக்குதோ ?? அவ்வாறே தான் ஆன்மாவும் சாதகன் வாழ்வில் எல்லா இடியாப்ப சிக்கலையும் சரி செய்து வாழ்வை எளிமையாக்கி வாழ்வை ரசிக்க ருசிக்க வாழ வேணும் என நினைப்பை உண்டாக்கும் வாழ்வை சுலபமாக்கிவிடும் வெங்கடேஷ்  

நிதர்சனம்

நிதர்சனம் தன் விருப்பப்படியும் இஷ்டப்படியும் ஆண்  ஆடுவதால் தான் ஆடவர் என அழைக்கின்றாரோ பெண்கள் ?? பெரும்பாலான வீட்டின் நிலையைச் சொன்னேன்   வெங்கடேஷ்

 இதுவும் அதுவும் ஒன்றே

இதுவும் அதுவும் ஒன்றே “ நம் மடாதிபதிகளும் – இஸ்லாமியர் மதகுருமார்களும் “ மடாதிபதிகள் தலையில் முண்டாசு கட்டி – ருத்ராட்சக்கொட்டை மாலை   தலையில் சூடியிருப்பர் இஸ்லாமியர் – வெள்ளை பாகை அணிந்து – அதன் நடுவே ஒரு கருப்பு நிற வளையம் சுற்றி வருமாறு வைத்திருப்பர் இருவரும் ஒரே கருத்தை கூற வருகிறார் அதாவது சிரசை மூடியே வைத்தல் அவசியம் பின் சிரசில் பிராணனை சுற்ற செய்ய வேண்டும் என்பது தான் அது மகாபாரதம் ஆக…