தெளிவு 701

தெளிவு 701   கருக்கொளும் குழியும் கருக்கொளாக் குழியும்   உடல் சேர்க்கையில் விந்து கீழிறங்கினால் அது சேர்வது கருக்கொளும் குழி அதுவே  மேலேறினால் அது சேர்வது கருக்கொளாக் குழி   கருக்கொளாக்குழி சேர்ந்துவிட்ட ஒருவனுக்கு மீண்டும் கரு புகும் காரியமில்லை   வெங்கடேஷ்  

 தெளிவு 700

தெளிவு 700   உடலில் ஈரம்  இருந்தால் தான் தடவும் Moisturising cream கிரீம் ஒட்டுமா போல்   நெஞ்சில் ஈரம் இருந்தால் தான் ஈசன் அருள்  நம்மில் ஒட்டும்   வெங்கடேஷ்  

இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்

இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்   தெளிவு அடைந்த பின் ஒரு பிறவியில் முத்தேக சித்தி புருஷார்த்தத்துக்கு ஆசைப்படுவது என்பது ஒரு முதிர்ந்த புற்று நோயாளி ஒரு சுற்று கீமோவில் குணமடையும் என எதிர்ப்பார்ப்பது மாதிரி   ரெண்டுமே நடக்காத ஒன்று   வெங்கடேஷ்