நிதர்சனம்

நிதர்சனம்

பெண்ணின் ஆயுதம் கண்ணீர்

என்னுடையது மௌனம்  மட்டுமே

இருவரும் வெற்றியாளர்கள் தான்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s