தெளிவு

தெளிவு

தாயில்லாமல் நானில்லை

தானே எவரும் பிறந்ததில்லை

இப்படி நாம் தான் பாடணும்

 

ஆனால் இப்படி பாடமாட்டார்  — யார் ??

குரு புத்திரன் அஸ்வத்தாமனும் கர்ணனும்

 

சரி தானே ?

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s