பழமொழி – சன்மார்க்க விளக்கம்

பழமொழி – சன்மார்க்க விளக்கம்

“ சிவன் சொத்து குல நாசம் “

சிவத்துக்கு சொத்து என்று எதுவுமிலை – அவர் குடும்பி அல்ல அரசியல்வாதியுமல்ல பல தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்க்க

1 அஸ்திக்குள் ஆஸ்தி இருக்கு
அஸ்தி = எலும்பு
ஆஸ்தி – மஜ்ஜையில் இருக்கும் விந்து
ஆக விந்து தான் ஈசன் சொத்து

2 அகவல் :
“ எம்குலம் எம்மினம் என்ப தொண்ணூற்றாறு
அங்குலம் என்றருள் அபெஜோதி “
இந்த வரிகளால் சிவத்தின் குலம் எனில் 96 தத்துவங்கள் என்றறிய வேணும்
மக்கள் நினைத்திருப்பது உலக பிரஜைகள் அல்லர்

இந்த மொழியின் உண்மை விளக்கம் என்ன எனில் ??
யார் விந்துவை சிரசுக்கு ஏற்றுகிறானோ ?? அதன் பயனால் 96 தத்துவங்களும் – இதில் முக்கியமான நமக்கு பிறவி அளிக்கும் வினைகள் முற்றிலும் நாசமாகும் என்பதை தெளிவுபடுத்துது
அதன் பயனால் ஆன்ம தரிசனமும் அபெஜோதி தரிசனமும் நடக்கும் என்பதாம்

இந்த கேள்விக்கு திருமதி கல்யாணி சேகர் பாதி பதில் சரியாக சொல்லிவிட்டார் – வாட்ச் அப் மூலம்
எனக்கு வியப்பு தான்

அவர் சன்மார்க்கத்தில் இல்லை எனினும் சன்மார்க்கத்தாரே பதில் கூற முடியாததை இவர் ஆய்ந்து கண்டுபிடித்ததில் எனக்கு சற்று வியப்பு அதிகம் தான்

கவிகள் பாதி ஞானியர் என்பதை இவர் மீண்டும் நிரூபித்துள்ளார்
வாழ்த்துக்கள் அவர்க்கு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s