தவம் எப்படி செய்வது ???

தவம் எப்படி செய்வது ??? கண்ணை மூடி வைத்து செய்யக்கூடாது தெய்வ சிலைகள் பூ மூடி இருப்பது போல் கண் முடி மேல் வைத்து செய வேணும் வெங்கடேஷ்