தெளிவு

தெளிவு வள்ளல் பெருமான்: உரை நடையில் “ தியானமயமானால் பொசிப்பு மாறும் “ இதன் பொருள் இப்படி இருக்கக்கூடும்  : அதாவது “  யார் தியான தவம் மூலம் பிரப ஞ்ச பேராற்றல் கிரகித்து அதன் மூலம் உணவு உறக்கம் தேவை குறைத்து வாழ   முடியும் “ இதனால் உணவின் அளவு குறையும் என்பதை இதன் மூலம் நமக்கு உரைக்கிறார் அதை தான் இதன் மூலம் தெளிவுபடுத்துகிறார்   வெங்கடேஷ்    

என்னிடம் பயிற்சி பெறுபவர் எப்படி ??

என்னிடம் பயிற்சி பெறுபவர் எப்படி ?? ஏனில் சிலர் , எல்லாரும் அல்லர் , , எல்லா குழுக்களிலும் இருப்பவர் அதாவது  மனவளக்கலை வாசி ஈஷா சாலை கன்னியாகுமரி செல்வராஜ்   என பல குழுக்கள் அவர்க்கு தத்தம் குழு பணி நிமித்தமாக கோவை வரும் போது – என்னையும் பார்த்து பயிற்சி பெற்று செல்கிறார் இது ஒரு சடங்கு மாதிரி கூட என வைத்துக்கொள்ளலாம்   சித்ரா பௌர்ணமிக்கு வெள்ளிங்கிரி மலை ஏற வருபவர் – ஒரு…

Pragmatic Front

Pragmatic Front 1 Religious front : Hinduism Islam and Christianity All share common platform Their destinations and ultimate experiences Same Atman and Self level experience   2 On Spiritual Front Hiunduism scores over the others It overtakes in the experiences Crosses beyond Atman level experiences It touches till 17th level of consciousness Whereas rest stagnating…

சிங்கா சிங்கி

சிங்கா சிங்கி சிங்கா : மொட்டைத்தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சி போடுவதுக்கு உதாரணம் சிங்கி சிங்கி : வள்ளல் பெருமான் ஒளி தேகத்துக்கு அடிப்படையாக இருந்தது அவர் உட் கொண்ட கரிசாலை என உரைப்பதாகும் சிங்கா சிங்கா : மிக்க சரி   வெங்கடேஷ்  

 தெளிவு

தெளிவு உலகம் துர் – கெட்ட பழக்கத்திலிருந்து திருந்த வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் உலகத்திலிருந்தும் திரும்ப வேண்டும் அகத்தை நோக்கி – உள் உலகம் நோக்கி   வெங்கடேஷ்