சத்திய ஞான சபையில்  7 திரை –  விளக்கம்

சத்திய ஞான சபையில்  7 திரை –  விளக்கம்   இது எல்லவரும் அறிந்ததே உரை நடையில் – ஆன்மாவை மறைத்துக்கொண்டிருக்கும் திரைகள் 7 என வருவதால் – அங்கு காட்டப்படும் ஒளி ஆன்ம ஒளியே அன்றி அபெஜோதி அன்று   ஆனால் எல்லவரும் அபெஜோதி அபெஜோதி என்றே அழைக்கிறார் ஜோதி தரிசனத்தின் போது என் செய்வது ??   அந்த திரை விளக்கங்கள் அகவலில் கரைவின் மாமாயை கரும் பெரும் திரை என ஆரம்பித்து 1…

பட்டி மண்டபம் – சன்மார்க்க விளக்கம்

பட்டி மண்டபம் – சன்மார்க்க விளக்கம்   பட்டி எனில் ஆடு மாடுகள் ஓரிடத்தில் திரட்டி அடைத்து வைப்பதாம் இது புறம்   அது போல் அகத்தில் ஞானத்துக்கு தேவையான அடிப்படை விஷயமான கண் – மனம் – சுவாசம் யாவையும் ஓரிடத்தில் கட்டி அடைத்து வைக்கும் இடமே பட்டி மண்டபம்   வள்ளல் பெருமான் :  அகவலில்   எட்டிரெண்டு அறிவித்து எனைத்தனி ஏற்றி பட்டிமண்டபத்தில் பதித்த  மெய்த்தந்தையே   அதாவது தன்னை – தன்…

பயிற்சிகள் எப்படி ??

பயிற்சிகள் எப்படி ??   என்னிடம் பயிற்சி பெற்ற செஞ்சி அன்பர் , அதை பற்றி விளக்கிய பின் கூறியது :   எல்லாரும் கண்ணாடி பயிற்சியில் – அதில் தன் முகம்/உருவம்  தான்  காணச்சொல்கிறார்   தீபப் பயிற்சியில்  எல்லாரும் சுடரைத்தான் நோக்கச்சொல்கிறார்   ஆனால் நீங்கள் கூறியவாறு ஒருவரும் கூறவில்லை   நான் : அதில் தான் சூக்குமம் இருக்கு அது தான் சன்மார்க்க பயிற்சி – கண்ணாடி திருவடி தவம்   வெங்கடேஷ்…

As Above So Below

As Above So Below   Working Principle of Air Horns Busted   As is that When air passed/squeezed  thru narrow opening in bellows It  produces Sound – alarm to give way This is the working principle of Air Horn   So is that When breath is squeezed thru aperture inside the nostrils It produces Natham…