குமரிக்கண்டமும் அதன் உலகத்தொடர்பும்

குமரிக்கண்டமும் அதன் உலகத்தொடர்பும்   குமரி தான் உலகத்தின் ஆதிக்குடி  – மொழி – கலாச்சாரம் – பண்பாடு  – நாகரீகம் எல்லாவத்துக்கும்   எப்படி? பார்ப்போம் வாருங்கள்   இலங்கையில் கதிர்காமத்தில்  முருகன் கோவில் இங்கு தான் இராவணின்  உறவு முறையான  சிற்பி தச்சன் மயன் வாழ்ந்ததாக நம் புராணம் கூறுது   இந்த மாயன் நாகரீகம் தான் தென் அமெரிக்க நாடான மெக்சிகோவில் Mayan civilization – Calendar  என வழங்குது   ஆப்பிரிக்க…