ஒரு சாதகன் உணர்ந்து கொள்ளும் மொழி

ஒரு சாதகன் உணர்ந்து கொள்ளும் மொழி
 
ஆன்மாவை அறிய வேணும் , அதனுடன் கலக்க வேணும் என்று எண்ணியவுடன்
“ ஆறு கோடி மாயாசக்திகள் வேலை செயத்தொடங்கின “ என்ற திருவாசகத்தின் வரிகள் உண்மை என உணர்தல் ஆகும்
அவைகள் எல்லா விதத்திலும் தடைகள் ஏற்படுத்தும்
 
எப்படி மருத்துவர் சுகர் காரணமாக இனிப்பு சாப்பிடக்கூடாது என்றவுடன் , மனம் அதன் மீது ஆசை கட்டவிழ்த்துவிடுமோ ?? அவ்வாறே தான் எல்லாவற்றிலும் மனம் தன் ஆட்டத்தை காட்டும்
 
வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s