நம் இதிகாச புராணங்களின் உண்மை நிலை

நம் இதிகாச புராணங்களின் உண்மை நிலை இராமாயணம் 7000 ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த பெரிய போர். இதை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன் மேலும் சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தமிழ் இனத்திற்கு ஆதி முதல் ஒரு எதிரி இனம் உள்ளது என்றால் அது யூத இனம் தான். 11000 ஆண்டுகளுக்கு முன் குமரி கண்டம் நீரால் மூழ்கிய போது அதில் தப்பித்த மக்கள் உலகின் பல பகுதிக்கு கப்பல் மூலம் சென்றார்கள். உலகின் பல நாகரிகங்களில்…

Dad and Son

Dad and Son Son : Substantiate this point : Its foolish to give Unlimited Powers to Limited Minds “ Dad This by my fav Nicholas Tesla Dad Dad : Watch the Tamil movie “ அறை எண் 305ல் கடவுள் my son . Watch the characters of Santhanam and Kanja Karuppu – they are the best examples…