பிரகடனம்

பிரகடனம்   நான் இங்கு இருப்பது பதிவு போடுவது மற்றவர் தப்பு – என் முறை சரி என சொல்வதுக்கு அல்ல மற்றவரை திருத்துவதுக்கும் அல்ல என்னை – என் முறை சரி என நிரூபிப்பதுக்கும் அல்ல அது என் பணியுமல்ல அது அருள்- அபெஜோதியின் பணி ஆம்   நான் இங்கிருப்பது தவம் செய்து மனித பரிணாமத்தின் உச்ச கட்ட அனுபவமாகிய 17வது நிலையாகிய சுத்த சிவதுரியாதீதத்தை அனுபவிக்கவும் – ஆன்ம/ அபெஜோதி அனுபவம் பெறத்தான்…

தெளிவு 

தெளிவு இல்லறத்தான் ஏழை கேட்டால் அது பிச்சை – இல்லம் துறந்தான் கேட்டால் அது பிஷை – வெங்கடேஷ்  

Awesome Quotes from Q World

Awesome Quotes from Q World 1 I knew I was on the right path when I observed Peace at times when I normally be tensed 2 No response is also response. But its a powerful one 3  If doors of Perception are cleansed , Everything will appear to man as it is – Infinite 4…

Awesome Quotes from Q World

Awesome Quotes from Q World 1 The higher we soar , the smaller we appear to those who cant fly 2 Dont be dead serious abt yr life – its just Play – Divine Play 3 He whos doing his True Will is assisted by Momentum of Universe   4 Conscious action does not produce…

Might of Illuminati

The Might of Illuminati If Pope visits any Country , people welcome him kissing his feet The Same Pope kisses the feet  of Illuminatis if they visit Vatican , Italy This is the Might of Illumianti – Lucifers Satans   BG Venkatesh

இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்

இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான் மூளையும் மனமும் ஒரு வேலையும் இலையெனில் சும்மா இருந்தால் – இருக்க விட்டுவிட்டால் பழையதை அசை போடுது போலும் நம் தொலைக்காட்சியும் ஊரடங்கால் ஒரு புது சீரியல் நிகழ்ச்சி இல்லை அதனால் பழையதை  எல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் ஒளிபரப்புது   எப்படி ?? ரெண்டும் ஒன்று தானே ??   வெங்கடேஷ்  

இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்

இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான் நம் கணினி நாம் எதெது பார்க்கிறோமோ அதையெலாம் தன் நினைவாற்றலில் வைத்துக்கொள்கிறது அப்படியே  நம் மூளையும் மனமும் நாம் எதெல்லாம் பார்க்கிறோமோ கேட்கிறோமோ பேசினோமோ அதெல்லாம் தன்னிடத்தில் பதிந்து வைத்துக்கொள்ளுது   அகமும் புறமும் ஒன்று தான்   வெங்கடேஷ்

LOL

LOL Son : Which Brand do Reiki Masters like ?? Dad : Hammer Master Son : OMG –  this is famous Flask brand na ?? Dad : Yes but os they think they are like  THOR who wields Storm Breaker Hence they like this brand BG Venaktesh