பாரதம் – உண்மை  நிலவரம் – பாகம் 1

பாரதம் – உண்மை  நிலவரம் – பாகம் 1 இந்த போர் ஆனது தமிழ் நாட்டில் தான் நடந்திருக்க வேண்டும் வட மொழி பாரதம் என்பது நம்மிடம் இருந்து களவாடப்பட்டு திரித்து – பெரும் இதிகாசமாக மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்   1 குந்தி – குண்டி அதாவது நம் த நாடு – இந்தியாவின் வயிறு பகுதி போல் காட்சி அளிப்பதால் – குந்தி ஆனது பாண்டவர்கள் = 5 பாண்டிய மன்னர்கள் இவர்கள் மதுரை…

அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் – விளக்கம் – சிற்சபை பெருமை

அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் – விளக்கம் – சிற்சபை பெருமை சமயங் கடந்த தனிப்பொருள் வெளியாய் அமையுந் திருச்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி பொருள் : எந்த வெளி  சமய மதம் மற்றும் அதன் அனுபவம் கடந்துளதோ அந்த வெளி தான் சிற்சபை வெளி ஆம் என்று அதன் பெருமை பாடுகிறார் வள்ளல் பிரான் அது தனி வெளி ஆகும் முச்சுடர் களுமொளி முயங்குற வளித்தருள் அச்சுட ராஞ்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி பொருள் : முச்சுடராகிய சூரியன் சந்திரன் அக்கினிகளை…

வாழ்க்கைக் கல்வி

வாழ்க்கைக் கல்வி எப்போ அலை ஓய்வது? எப்போ நீச்சல் கத்துக்கறது மாதிரி் எப்போ பெருந்தொற்று ஓயறது ?? எப்போ இயல்புக்கு வருவது ?? அதான் பழகிட்டோம் வெங்கடேஷ்

இதுவும் அதுவும் ஒன்றல்ல

இதுவும் அதுவும் ஒன்றல்ல குறு முனி – குரு முனி முதலாமவர் அங்குஷ்ட பிரமாணம் உள்ள அகத்தியர் குள்ளமானவர் என்பதால் இப்பேர் ரெண்டாமவர் ஞானப் பாடம் எடுக்கும் முனிவர் வெங்கடேஷ்