தாயும் – ஆன்ம சாதகனும்

தாயும் ஆன்ம சாதகனும்

 

ஒரு தாய்

மிகவும் துன்பப்ப்பட்டும் துயரப்பட்டும்

கடின உழைப்பாலும்

தன் மகனை உயர் பதவியில் அமர்த்தவும்

அதன் பயனாம்

சில சொகுசுகள் – வசதிகள் – ஆடம்பரங்கள்

அனுபவிக்க ஆசை கொள்தல் இயற்கை போல் தான்

 

ஆன்ம சாதகனும்

தான் மிகவுக் உழைத்து கஷ்டப்பட்டு

அடைந்த மனமிலா நிலை அனுபவத்தில்

சிறிது நேரம் திளைத்திருக்க ஆசைப்படுவர்

உடன் இறங்க இணங்கார்

அதிலே  திளைக்க ஆசைப்படுவார்

 

இருவரும் இதில் ஒன்றே தான்

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s