ஒருமை

ஒருமை   சாமானியர்க்கு : ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு ஒரே அடையாள அட்டை ( ஆதார் அட்டை )   ஆனால் ஞானியர்க்கு   ஒரே பார்வை ஒரே மனம் ஒரே சுவாசம்   இது எப்படி ??   வெங்கடேஷ்

AWESOME QUOTES FROM Q WORLD

AWESOME QUOTES FROM Q WORLD YOGA MEANS UNION – TO BE IN A STATE OF YOGA MEANS TO BE  COMPLETE WITHIN YRSELF   HUMANS ARE AFRAID OF ALIENS AS WE THINK THEY ‘LL TREAT US THE WAY WE TREAT OTHER ANIMALS   IN TIMES OF DARK – EYES BEGIN TO SEE   OFTEN IT’S THE…

 Tao Te Ching Quotes

Tao Te Ching Quotes “If you overesteem great men, people become powerless. If you overvalue possessions, people begin to steal. The Master leads by emptying people’s minds and filling their cores, by weakening their ambition and toughening their resolve. He helps people lose everything they know, everything they desire, and creates confusion in those who…

Lao Tzu and Yin  &  Yang

Lao Tzu and Yin  &  Yang L Tzu : The intersection of Macro/micro universe will create a door a gate .This Lao Tzu calls this “ door to all Wonders” This is where  Yin and Yang merge harmoniously   Btb then where the Yin and Yang  merge harmoniously  in our Body ?? None other than…

ஞானம் பெருமை  

ஞானம் பெருமை   ஞானம் அடைவதுக்கான வழி தேடவே நம் ஆயுள் பாதிக்கு மேல் வீணாகையில் அதை அடைய எனில் ?? எவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆகும் ?? தேடுவதை விடவும் பலப்பல மடங்கு ஆகும் அனுபவம் வருவது எனில் சுலபமல்ல   வெங்கடேஷ்

சிரிப்பு

சிரிப்பு   வடிவேலு : என்னய brain wash செய்றாய்ங்கப்பா ஆமாம் ?   விவேக் : டேய் இது உனக்கு ஓவரா தெரியல ??   வடிவேலு : ஏன் என்னாச்சு ??   விவேக் : உனக்கு brain இருந்தால் தானே ?? அதை  வாஷ் செய்வதுக்கு ?? ஆஹா ஆஹா   வெங்கடேஷ்

ஞானியர் ஒற்றுமை

ஞானியர் ஒற்றுமை   போருக்கு நின்றிடும் போதும் பொங்கலில்லாத அமைதி மெய்ஞ்ஞானம் -சன்மார்க்க தேசிய கவி பாரதி Lao Tzu   Real Fighter is never Angry   வெங்கடேஷ்

நான் ரசித்த  கவி

நான் ரசித்த  கவி     அவள்தான் உலக அழகி புன்னகையால் உலகை அழகாக்கியவள் அழிச்சாட்டியம் காட்டுவதில் அர்ஜூனி கரைபடா கரங்கள் தொட்டவுடன் பட்டென பூக்கத் தொடங்கின பட்டுப்போன செடிகள் தவம் கிடக்கும் தரிசு நிலங்கள் பாதம் தொட்டால் பாத்தி கட்ட இது வரை புரியாத காற்றின்மொழி இவள் பேச்சின் இனிமையால் தோற்றுப்போனது அடம் பிடிக்கின்றன அலைகள் அவள் வரும் நேரம் தவறிப் போனால் இரவின் நிசப்தங்களும் மௌனம் காக்கின்றன இவள் உறங்கிடும் கிறக்கத்தில் சரிதான் நீ…