தெளிவு

தெளிவு

திரிபுரா –  மணிப்பூர்

இந்த இந்திய  மாநிலங்கள் வட கிழக்கில் இருக்கு

இதன் பெயர் தான் அருமை  அருமை

 

மணிப்பூர் –

சிரசில் சுப்பிரமணி – கௌதமமணி உருவாவதை  இது குறிப்பிடுது

அதான் மணி இருக்கும் ஊர் என பேர்

  • திரிபுரா

 

இதன் அர்த்தம் : மும்மலம் சூழ்ந்துள்ள ஊர்

 

ரெண்டும் அருகே இருக்கும் மாநிலம்

அதாவது சுப்பிரமணி கொன்டு திரிபுரத்தை சினக்க வேண்டும் என்ற பொருளில் இப்படி பேர் வைத்திருப்பர் போலும்

 

அறிவார்ந்த முன்னோர்

 

வெங்கடேஷ்

One thought on “தெளிவு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s